Beyne Elektrik Vermek Zihinsel Çaba Gösterme İsteğini Artırabilir

Sinirbilimciler, beyin dalgalarını senkronize etmek için kafa derisine bağlanan elektrotlar aracılığıyla gönderilen zayıf bir alternatif elektrik akımı kullanarak zihinsel çaba gösterme motivasyonunu başarıyla artırdı. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience dergisinde yayımlanan bulgular, zihinsel çaba gösterme isteğinin altında yatan sinirsel mekanizmaların belirlenmesine yardımcı olurken, midfrontal teta salınımlarının kilit bir rol oynadığını gösteriyor.

Münih Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma grubu lideri olan çalışma yazarı Alexander Soutschek; “Araştırmalar uzun bir süre boyunca zihinsel süreçlerin altında yatan beyin mekanizmalarına odaklandı, ancak son yıllarda zihinsel faaliyetlerde bulunmanın, insanların yalnızca ‘buna değerse’ zorlu zihinsel görevleri yerine getirmeye istekli oldukları aktif bir karar süreci olarak anlaşılması gerektiği ortaya çıktı. Araştırmamızın amacı, zorlu zihinsel faaliyetlerde bulunma motivasyonumuzu nedensel olarak belirleyen beyin mekanizmalarını daha iyi anlamaktı,” diyor

Araştırmacılar çalışmaları için, elektrotlar aracılığıyla kafa derisine düşük genlikli elektrik akımı uygulayan, invazif olmayan bir nörostimülasyon tekniği olan transkraniyal alternatif akım stimülasyonunu (tACS) kullandılar. Akım, elektrotların altındaki beyin bölgelerindeki nöral aktiviteyi modüle ederek potansiyel olarak belirli bilişsel süreçleri geliştiriyor veya bastırıyor.

Araştırmacılar tACS’yi midfrontal teta salınımları olarak bilinen bir tür ritmik nöral aktiviteyi indüklemek için kullandılar. Midfrontal teta aktivitesi, dikkatin yukarıdan aşağıya düzenlenmesi, göreve hazırlık ve geçiş ve hedefe yönelik davranışın sürdürülmesi ile ilişkilendirilmiştir. Ancak midfrontal teta salınımlarının maliyet-fayda hesaplamalarına nedensel olarak dahil olup olmadığı belirsizdi.

Çalışmada, 35 sağlıklı genç gönüllü (yaş aralığı 19-33), farklı seviyelerde parasal ödüller için N görevin daha zor veya daha kolay versiyonlarını gerçekleştirmeye karar verirken dorsomedial prefrontal korteks üzerinden tACS veya sahte bir stimülasyon aldı.

Görevde katılımcılara bir dizi öğe (bu durumda harfler) sunulmuş ve mevcut öğenin sıralamada “n” adım geride sunulan öğeyle eşleşip eşleşmediğini belirtmeleri istenmiştir. “n” değeri görevin zorluğunu belirtir ve daha büyük “n” değerleri daha fazla çalışma belleği kapasitesi gerektirir.

Araştırmacılar, katılımcıların sahte koşulla karşılaştırıldığında tACS koşulu altında ödüller için zihinsel çaba gösterme konusunda daha fazla isteklilik sergilediklerini ve artan midfrontal teta salınımlarının nedensel olarak hedefe yönelik zihinsel çabayı artırdığına dair kanıt sağladığını buldular.

PsyPost’a konuşan Soutschek, “İnsanlar hedeflerine ulaşmak için genellikle zorlu zihinsel faaliyetlerde bulunmak zorunda kalırlar. Bu çalışmada, insanların bir hedefin gerekli zihinsel emeğe değip değmeyeceğine karar vermesini sağlayan sinirsel mekanizmayı belirledik.” dedi.

Beyin stimülasyonu, yüksek ödül-yüksek çaba seçeneklerini seçmeye yönelik genel eğilimi artırdı. Ancak ödül değerlerine veya çaba maliyetlerine olan duyarlılığı değiştirmedi.

Soutschek, “Sonuçlarımız, dorsomedial prefrontal korteksteki teta salınımlarının artmasının, bir ödül için zorlu bir zihinsel görevi yerine getirme motivasyonunu artırdığını gösteriyor” dedi. “Teorik açıklamaların, bu bölgenin genel olarak ödüllendirilmiş zihinsel çaba için motivasyonu arttırmak yerine, söz konusu ödüllere karşı çaba maliyetlerini değiştirmekle ilgili olması gerektiğini varsaydığı göz önüne alındığında, bunu şaşırtıcı bulduk.”

Ancak tüm araştırmalar gibi bu çalışma da bazı uyarılar içeriyor.

Soutschek, “Beyin stimülasyonu müdahalesinin neden olduğu elektrik alanının simülasyonları, stimülasyonun etkisinin hedeflediğimiz beyin bölgesinde (dorsomedial prefrontal korteks) en güçlü olduğunu düşündürse de, mevcut veriler stimülasyonun davranış üzerindeki etkisinin gerçekten anterior singulat korteks veya başka bir beyin bölgesi üzerindeki stimülasyon etkilerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar vermeye izin vermiyor” dedi.

“Bu soru ancak beyin stimülasyonunu fonksiyonel nörogörüntüleme ile birleştirerek yanıtlanabilir, ki gelecekte sinirsel müdahalemizin beyin işleyişini nasıl değiştirdiğini daha iyi anlamak için bunu yapmayı planlıyoruz.”

Dorsomedial prefrontal korteks üzerinde beyin stimülasyonu çabaya dayalı karar vermeyi modüle eder” başlıklı çalışma Alexander Soutschek, Lidiia Nadporozhskaia ve Patricia Christian tarafından yazılmıştır.

Kaynak: psypost.org

0.0 Ort. (0% puan) - 0 oy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.